IFF generelt

Industrielt Farma og medico Forum (forkortet ”IFF”) eller pa? engelsk ” Industrial Pharma and Medico Forum”. 

Foreningens formål er at facilitere faglig sparring og videns-udveksling indenfor det farmaceutiske og medicotekniske område. Foreningen har hjemsted i København.

Ordinært medlemskab koster 975 kr. for hvert medlemsår (1. maj til 30. april). Uanset hvornår man melder sig ind, dækker de 975 kr. resten af det indeværende medlemsår, og der kommer en ny kontingentopkrævning i maj.


IndustriFarmaceutForeningen, (IFF), en interesseorganisation, hvor medlemmerne kan holde det faglige og sociale netværk inden for den farmaceutiske industri ved lige.

Erfagrupper
Mikrobiologi
Quality Management
Medical Device
Seniorgruppen
Studerende