ERFA Grupper

ERFA-grupper – hvorfor?

Dannelsen af ERFA-grupper udgør en vigtig element i IFF’s målsætning om at sikre den fortsatte faglige udvikling i foreningen.

En ERFA-gruppe lever ikke ”for evigt”, men kun så længe der er noget af fælles interesse.

Som medlem af en ERFA-gruppe får du

 • Faglig sparring i et fortroligt forum
 • Faglig og personlig udvikling
 • Et stærkt netværk
 • Indsigt i aktuelle emner

Gode råd til ERFA gruppe medlemmer

 • Lav en ”emne bank” på et af de første møder
 • Aftal møderegler (fortrolighed, hvordan aftales emne for næste møde, afbud osv.)
 • Kan det være en ide at skiftes til at være mødeleder?
 • Overvej om nogle af emnerne kunne have interesse for andre medlemmer af forening

IFF sørger for alt det praktiske:

 • Bookning af mødelokaler (Symbion)
 • Forplejning
 • Annoncering af jeres møder i kalenderen på IFFs hjemmeside
 • Hjælp/sparring i forbindelse med afholdelse af arrangementer


IndustriFarmaceutForeningen, (IFF), en interesseorganisation, hvor medlemmerne kan holde det faglige og sociale netværk inden for den farmaceutiske industri ved lige.

Erfagrupper
Mikrobiologi
Quality Management
Medical Device
Seniorgruppen
Studerende