Arrangementer

Kommende arrangementer

28-03-2019 Brexit møde i RA netværksgruppen
25-04-2019 “Assessement and evaluation of changes to drug delivery systems”.
21-05-2019 IFF RA netværksmøde - ICH Guideline E17 Multi-Regional Clinical Trials.