Arrangementer

Se kommende arrangementer
Se gamle arrangementer

Generalforsamling 2018
Indkaldelse til Generalforsamlingen torsdag den 3. maj 2018, Kl. 15.30

Den foreløbige dagsorden er trykt herunder. Yderligere forslag til dagsordenen eller til bestyrelseskandidater skal være sekretariatet i hænde senest den 26. april. De foreslåede kandidater samt eventuelle indkomne forslag oplyses på www.iff.nu den 30. april 2018.

1. Valg til dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab
4. Behandling af evt. indkomne forslag
5. 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Eventuelt

Bestyrelsesmedlem og kasserer Schiønning Brønnum Bruun Genopstiller
Bestyrelsesmedlem Per Grønlund Genopstiller
Suppleanter:
Susanne Devantié Hansen Genopstiller
Christina Guldberg Genopstiller
Revisorer:
ReviPoint A/S statsautoriseret revisionsselskab Genopstiller


Program

Sted: Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København

Kl. 15.30 Kaffe og kage
Kl. 16.00 Rundvisning
Kl. 17.00 Generalforsamling
Kl. 18.30 Middag på Vespa, Store Kongensgade 90, 1264 København K


Dato

Sted
03-05-2018 kl.:15.30 til kl.:20.00

Medicinsk Museion, Bredgade 62, 1260 København Vespa, Store Kongensgade 90, 1264 København K
Max antal deltagere: 30, der er 6 pladser tilbage
PrisIFF Medlemmer
ArrangørIFFs bestyrelse
 
Kun for IFF medlemmer

  Tilmeldingsfrist: 24-04-2018   
Dokumenter

http://iff.nu/_files/Billeder/generalforsamling2018/regnskab20172018.pdf

http://iff.nu/_files/Billeder/generalforsamling2018/forslagtil_vedtgteriffrev2018clean.docx

Tilbage til toppen